Wedstrijdreglement IMPACT

Wedstrijdregelement "IMPACT"
 
• De wedstrijd is onderverdeeld in 3 categorieën
 
• Thema 1: Pre-corona
 De foto’s voor dit thema tonen hoe jou wereld er uit zag voor de coronacrisis.

• Thema 2: Lockdown
 De foto’s voor dit thema tonen hoe jou wereld er uit zag tijdens de coronavirus.

• Thema 3: Hoop en solidariteit 
De foto’s voor dit thema tonen wat hoop en solidariteit voor jou waren tijdens de coronacrisis

• In alle categorieën zijn we op zoek naar impact. Hoe heeft deze periode je beïnvloed, welk effect had de periode en hoe zet je dit om in een beeld met impact?
• De wedstrijd staat open voor zowel professionele als amateur fotografen.
• Deelnemen kan door het insturen van je foto’s via e-mail op impact@oudenburg.be . Maximum drie beelden per persoon per Thema, dus maximum  9 beelden in totaal verdeeld over de 3 thema’s.
• Inschrijven kan vanaf vijventwintig januari tot en met achtentwintig maart. Na die datum worden inschrijvingen afgesloten en ingestuurde beelden niet meer in overweging genomen door de jury.
• De foto's worden geselecteerd op basis van fotografische kwaliteiten maar vooral op basis van impact. De selectie gebeurt door een driekoppige jury bestaande uit professionele fotografen.
• De foto's worden ingestuurd in jpg-formaat. De langste zijde van de foto 2000 pixels (300 dpi).
• De bestandsnamen MOETEN als volgt worden samen gesteld: naam_voornaam_categorie_volgnummer (bvb janssens_jan_thema1_01.jpg)
• Er mogen geen zichtbare namen, gekleurde randen of eender welke tekst, logo of copyrighttekens door de fotograaf aan het originele beeld worden toegevoegd. 
• Door inzending van beelden gaat de fotograaf automatisch akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
• De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat niet conform deze wedstrijdvoorwaarden gehandeld wordt. 
• Door het opladen van zijn/haar foto’s, geeft de fotograaf de toestemming om deze foto’s te gebruiken in het kader van de tentoonstelling, inclusief in het expoboek waarin een selectie foto’s gebundeld zal worden en dat te koop zal worden aangeboden in de shop van het Romeins Archeologisch museum. 
• De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over het verloop en de uitslag van de jureringen wordt er geen correspondentie gevoerd.
• Deelnemers worden via e-mail geïnformeerd of hun foto’s al dan niet door de jury geselecteerd werden voor de tentoonstelling. 
• Stad Oudenburg behoudt het recht de wedstrijd uit te stellen of te annuleren, of géén foto uit te kiezen indien de omstandigheden dat vereisen.
• Medewerkers van Stad Oudenburg en de juryleden mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
 
Rechten en gebruik

• Het auteursrecht op alle ingestuurde foto’s blijft eigendom van de houder van deze rechten.
• Door inzending verleent de deelnemer aan Stad Oudenburg het recht om alle ingestuurde beelden meermaals en zonder vergoeding tentoon te stellen en te gebruiken in haar eigen publicaties i.v.m. deze en toekomstige wedstrijden en projecten georganiseerd door Stad Oudenburg en dit zowel in print- als in digitale vorm, zoals op de website of social media van de stad, of in elektronisch formaat.

 
Aansprakelijkheid

• Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om de winnaars te contacteren. Bij winst zullen de namen van de deelnemers ook gekend worden gemaakt als fotograaf van de foto op de tentoonstelling of mogelijk in de pers terecht komen. 
• De deelnemer dient de maker van de foto(‘s) te zijn.
• Elke deelnemer verplicht er zich toe de nodige toelating van de afgebeelde perso(o)n(en) ontvangen te hebben en het portretrecht te kunnen bewijzen.
• Stad Oudenburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen qua portretrecht t.o.v. de gefotografeerde personen. 
• Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer hiervoor geheel verantwoordelijk.
 
Tentoonstelling

• Per thema kiest de jury 10 finalisten. Per thema wordt een gouden, zilveren en bronzen certificaat uitgereikt. Deze prijzen zijn ereprijzen in de vorm van een award. De 7 overige beelden per categorie krijgen een eervolle vermelding.
• De 10 finalisten worden tentoon gesteld op formaat 30x40 cm. In totaal worden dus 30 beelden uitvergroot die in drie verschillende ruimtes worden tentoon gesteld: pre-corona in de gang van het abtsgebouw; lockdown in de abstkamer; hoop en solidariteit in het bezoekerscentrum.
• De niet winnende beelden kunnen op andere manieren worden verwerkt in de tentoonstelling (kleine kaders, fotoalbums, fotowand, ...).
• Er wordt een publieksprijs uitgereikt door de bezoekers van de expo. Iedere bezoeker kan stemmen op één foto. De foto met de meeste stemmen wint de publieksprijs.
 
De Jury

• De jury is samengesteld uit drie professionele fotografen:

Pieter Clicteur (voorzitter)
Onze Oudenburgse fotograaf Pieter Clicteur is voorzitter van de jury. Hij stelde de jury samen. Pieter kreeg voor zijn portretten het label Qualified European Photographer en won diverse prijzen met zijn fotografie in binnen- en buitenland. Zijn werk werd tentoongesteld op verschillende internationale festivals en expo's. Hij is al meer dan 10 jaar beroepsfotograaf.
 
Jos Verhoogen
Jos Verhoogen is Master Qualified European Photographer. Jos heeft meer dan 40 jaar ervaring als professioneel fotograaf, docent reportagefotografie en was meermaals jurylid voor de FEP en andere internationale fotowedstrijden. Zijn foto’s wonnen talrijke nationale en internationale onderscheidingen.
 
Stephane Verheye
Stephane runde meer dan 25 jaar zijn eigen studio in Brussel, gespecialiseerd in stilleven en won verschillende prijzen voor zijn werk. Hij was de eerste reclamefotograaf in België die het "European Quality Award" ontving. In 2004 werd hij verkozen tot Europees fotograaf van het jaar door de FEP. Hij stelt tentoon in binnen- en buitenland en was verschillende jaren co-curator van het internationale fotofestival in Knokke. 


 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00